Skoter skyltar.

(R=reflekterande plastfilm)

Skyltar i aluminium

  Benämning Artikelnr Storlek
Skoterled

A69R1

225x225
Skoterled

A69R2

500x500
Påbjuden led för terrängfordon och terrängsläp A70 200x200
Skogsplantering A78 225x225
Avvik ej från leden A57 225x225
Avgiftsbelagd skoterled A51 300x120
Endast behörig trafik A53 300x120
Kombinerad skoter och skidled A54 300x120
Tillfällig led A55 300x120
Trafik tillåtet endast med giltigt fiskekort A80 300x120
Privat skoterspår A81 400x150
Parkering A76 800x105
Restaurang/Pizzeria A77 800x105
Avståndsskylt A75R 800x105
Tankställe A82 225x225
Max 5 km/tim A83 225x225
Max 20 km/tim A84 225x225
Max 30 km/tim A85 225x225
Tillåten hastighet 30 km/tim A86R1 200X200
Tillåten hastighet 30 km/tim A86R2 300X300
Tillåten hastighet 50 km/tim A73R1 200x200
Tillåten hastighet 50 km/tim A73R2 300x300
Tillåten hastighet 70 km/tim A72R1 200x200
Tillåten hastighet 70 km/tim A72R2 300x300
Skoterförbud A89R1 200x200
Skoterförbud A89R2 300x300
Varning farlig kurva till höger A90R 260x230
Varning farlig kurva till vänster A91R 260x230
Annan fara A92R 260x230
Skidspår A61R 260x100
Bro A59R 260x100
Led över is. Överfärd sker på egen risk A62R 260x185
Lämna företräde A65R 260x230
Stopp A87R 225x225
Stopp A71R 400x400
Stopp 150 m A63R 260x165
Skarp kurva A67R 300x120
  A68R 50x120
Återvändsgränd A66R 150x200
Reflex monterad på aluminiumplåt A72R 900x100x0,5
Skoterskyltar i slagtålig plast
P1 Skoterled P1 225x225
P2 Skoterled upphör P2 225x225
P3 Påbjuden led för terrängfordon och terrängsläp P3 225x225
P5 Avvik ej från leden P5 225x225
Avvik ej från leden skogsplantering P26 225x265
P6 Skogsplantering P6 225x225
Ledkryss med reflex P29 410x270
P9 Max 20 km/tim P9 225x225
P10 Max 30 km/tim P10 225x225
P11 Återvändsgränd P11 225x225
P12 Stopp P12R 225x225
Renflyttning pågår P27R 280x380
P13 Varning korsande väg P13 275x275
P14 Varning renar på leden P14 275x275
P15 Varning bro P15 275x275
P16 Varning skidspår P16 275x275
P17 Varning bilväg P17 275x275
P18 Varning hästar på leden P18 275x275
P19 Varning hundspår P19 275x275
P20 Varning led över is. Överfärd på egen risk P20 275x375
P21 Varning gemensam väg traktor, bil, snöskoter P21 275x375
Förbud mot gångtrafik P28 400X400
P4 Skoterförbud P4 225x225
P22 Skoterförbud vattenledning P22 275x275
P23 Skoterförbud svag is P23 275x275
P7 Begränsad hastighet 70 km/tim P7 225x225
P8 Begränsad hastighet 50 km/tim P8 225x225
P24 Skarp kurva P24 400x100