Övriga skyltar.

Vi tillverkar skyltar enligt dina önskemål

  Benämning Artikelnr Storlek
Väggskylt i smideshållare O100 Format enligt önskemål
Väggskylt i smideshållare O101 Format enligt önskemål
Drivmedel O102 225x225
Rökning förbjuden
No smoking
O103 200x300
Varning. Lekande barn O120 350x500
Cykelväg O121 560x230
Cykelväg O122 225x225
Fäbodled O123 225x225
Båtled O150 520x215
Fiskekort O151 350x350
Giltigt fiskekort erfordras O152 350x500
Fiskekort/hyrbåt O153 350x350
Ankringsförbud O154 1000x1000x10
Handikapp O161 225x225
Ej lösa hundar O162 225x225
Nödtelefon 112 O163 500x210
Utrymningsväg O164 260x100
Gasflaskor
Förs i säkerhet
vid eldfara
O170 200x300
Riskzon 70 m inom
arbetsområdet
O171 200x300
Varning. Vindkraftområde
Risk för nedfallande is
O172 275x375
Varning Jakt
pågår
O180 275x375
Varning skjutbana O181 300x200
Varning.
Jakt pågår, lösa hundar
O182 275x375
Parkering O200 480x635
Parkering O201 480x410
Parkering O202 480x635
Parkering O203 480x820
Förbud mot husvagnar O204 225x225
Parkering förbjuden O205 500x200
Parkering tillåten endast på markerade platser O206 350x100
Privat område O207 400x100
Flygplatsområde.
Obehörig trafik förbjuden.
Överträdelse beivras
O208 500x130
Ridning förbjuden O209 225x225
Förbud mot motordrivna fordon O210

ø 200

Förbud mot motordrivna fordon O211 ø 300